30.5.2017

Elektroinstalace

  • Instalace a opravy elektrorozvodů
  • Zajištění oprav elektrozařízení
  • Zajištění návrhů, instalací a servisu CCTV, EZS, EPS, ZOKT
  • Zajištění zpracování projektové dokumentace
  • Zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek v řádných intervalech a včetně odstranění zjištěných závad dle příslušných prováděcích předpisů a norem
  • Návrhy, montáž a servis fotovoltaických elektráren